PODELI:Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Vojnik pritrči časnoj sestri. Zadihan moli: “Molim, mogu li se sakritu pod vašu haljinu? Poslije ću objasniti ….” 
Časna sesta pristane. Trenutak zatim pritrčavaju dva vojna policajca i upitaju je da li je vidjela vojnika? “Otišao je u onom smjeru”, odgovori časna.
Kad su policajci otišli, vojnik se izvuče ispod suknje, zahvali joj se i objasni da ne želi da ide u rat.
Časna mu odgovori da ga potpuno razumije.
Vojnik doda: “Nadam se, da neću biti previše drzak, ako kažem, da sam opazio, da imate divne noge!”
Časna odgovori: ” Da si pogledao malo više, opazio bi i krasan par jaja – ni ja neću u vojsku nikako!”

Komentari